Painelu-puhalluselvytys pelastaa henkiä

April 18th, 2020

Jokaisen olisi hyvä osata ensiapua ja elvytystä vähintäänkin perustasolla. On hyvin mahdollista, että Suomen kaltaisessa harvaan asutussa maassa tavalliselle ihmiselle ei välttämättä koskaan tule vastaan ensiapu- tai elvytystilannetta, mutta toisaalta tilanteen sattuessa taitojen on oltava hallussa. Elvytys- ja ensiaputilanteissa on myös aina muistettava, että on aina parempi tehdä edes jotakin kuin jättää asia muiden hoidettavaksi.Nykymaailmassa lähes jokaisella on mukana puhelin, josta voi vähintäänkin soittaa osaavampaa apua paikalle. Lisäksi ensiaputaitojen opettelu on vaivatonta, ja sen avulla voi pelastaa jonkun hengen. Elvytys, kuten muutkin taidot vaativat myös aktiivista harjoittelua pysyäkseen muistissa. Niitä on siis hyvä kerrata säännöllisesti, vaikka olisikin jo opetellut elvyttämään.

Elvytystä ja ensiapua voi opetella erilaisilla kursseilla

Elvytys- ja ensiaputaitoihin liittyviä opetuksia järjestävät muun muassa erilaiset järjestöt, jotka pitävät koulutuksia työpaikoille, yksityishenkilöille ja harrastusryhmille. Koulutuksessa käydään läpi muun muassa mitä onnettomuus- tai ensiaputilanteessa kannattaa tehdä, ja mikä on kenenkin rooli tilanteessa. Samalla käydään läpi myös peruselvytys, runsaan verenvuodon tyrehdytys, haavan sitominen ja hätäpuhelun soittaminen. Elvytyksessä on usein harjoittelun tukena elvytysnukke, jonka avulla jokainen voi turvallisesti harjoitella elvytystä. Elvytysnukkeja on saatavilla erilaisia malleja, joista osa on niin sanottuja passiivisia nukkeja, eli ne tarjoavat ainoastaan mallin harjoittelua varten. Aktiiviset nuket puolestaan antavat palautetta muun muassa painallusten voimakkuudesta ja kertovat elvyttäjälle esimerkiksi riittääkö painallusten aiheuttama verenkierto takaamaan aivojen hapensaannin.

Elvytystä harjoitellaan myös terveydenhuollossa

Terveydenhuollon ammattilaisille järjestetään säännöllisesti omia ensiapukoulutuksia sekä osana opintoja että myös työaikana. Erityisesti avoterveydenhuollossa sairaaloiden ulkopuolella elvytystilanteita tulee hyvin vähän, joten taidot vaativat päivittämistä ja ylläpitoa. Elvytystilanteet ovat lisäksi usein nopeaa toimintaa vaativia tilanteita, jotka ovat stressaavia ammattilaisillekin. Tärkeää on, että tilanteessa ei panikoi, muistaa hälyttää apua ja aloittaa elvytyksen mahdollisimman nopeasti. Elvytyksestä ei tutkitusti ole merkittävää haittaa silloinkaan, kun sitä ei varsinaisesti tarvita, joten jokaisen on hyvä osata vähintäänkin sen perusteet. Nykyisin maallikkoelvytyksessä keskitytään rintalastan ja pallean kohdalle kohdistuvaan paineluun, jonka rytmi on noin sata painallusta minuutissa. Mikäli lähistöllä on saatavilla defibrillaattori, tulee se saada käyttöön mahdollisimman nopeasti, mutta elvytystä ei kuitenkaan saa keskeyttää.