Ensiapu ja sen osaamisen tärkeys

January 25th, 2022

Ensiapu on monelle tuttu termi ja lähes kaikki ymmärtävät sen tärkeyden. Elämässä ei koskaan tiedä, milloin tulee tarvi ensiapu taitojen hallitsemiseen ja käyttämiseen.

Tämän takia onkin tärkeää, että mahdollisimman moni osaisi perusensiaputaidot. Jokaisen kotoa tai työpaikalta tulisi myös löytyä ensiaputarvikkeita, joita käyttää hädän tullen. Näitä esiaputarvikkeita on helppo hankkia netistä. Perustarvikkeet on hyvä löytyä kaikilta kotoa, mutta esimerkiksi työpaikalta tulisi löytyä enemmän tarvikkeita suuremman ihmismäärän ja tämän tuoman riskin takia. Lue edellinen artikkelimme!

Ensiavun oppiminen

Perusensiaputaidot tulisi kaikkien osata. Näihin kuuluu esimerkiksi elvyttäminen. Suomessa ihmisillä on suhteellisen hyvät ensiaputaidot. Koulussa opetataan joitakin ensiaputaitoja, mutta erillistä ensiapukoulutusta on Suomessa tarjottu jo kauan. Ensiapukoulutuksia on erilaisia. Joidenkin tarkoitus on vain opettaa perustaidot, joissakin koulutuksissa taas sivennytään ensiapuun ja myös vähemmän yleisempiin tilanteisiin ja niiden hoitamiseen.

Ensiapukurssit ovat helppo tapa oppia ensiapua. Näillä kursseilla opetetaan myös käyttämään erilaisia laitteita, kuten defibrillaattori, jolla hoidetaan sydämmenpysähdystä. Laitteiden lisäksi ensiaputaitoja, kuten elvyttämistä harjoitellaan nukella, jolloin on helppo oppia esimerkiksi paineluelvytys. Ensiapu kursseille voi mennä opettelemaan ensiaputaitoja yksin tai, vaikka työpaikan kautta.

Netti apuna

Netistä löytää helposti ensiaputaitojen oppimiseen. Netti on täynnä erilaisia oppaita, jotka auttavat ensiaputilanteissa, niiden ehkäisemisessä ja niiden torjumisessa kokonaan. Netti on hyvä apuväli taitojen oppimiseen ja myös ensiapuvälineiden hankkimiseen ja nettiä kannattaa ehdottomasti hyödyntää.